هوش تجاری در حوزه سلامت

با پیشرفتهای صورت گرفته در ارتقای سلامت و افزایش امید به زندگی حوزه سلامت با چالشهای جدید و جدی روبرو شده است. توقع شهروندان از کیفیت خدمات از جمله خدمات سلامت تغییر یافته و در بسیاری از کشورها جزو یکی از 5 استراتژی کلیدی ملی آنها قرار گرفته است. افزایش طول عمر هزینه های سلامت را به شدت تحت تاثیر قرار داده و همچنین رقابت در ارائه خدمات در حوزه سلامت (دولتی، خصوصی) خود به یک صنعت چالش برانگیز تبدیل شده است.
حجم داده های تولید شده در حوزه سلامت به صورت تصاعدی در حال افزایش است و تبدیل این داده ها به دانش و خرد و استفاده از آن برای ارتقای سطح سلامتی همراه با مدیریت بهینه هزینه ها، نیازمند راهکارهای نوین میباشد. یکی از این روشها تجزیه و تحلیل هوشمند داده ها و استفاده صحیح از هوش تجاری است.
هوش تجاری فرایندی تکنولوژی محور است که امکان پردازش و نمایش اطلاعات کاربردی برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی – تجاری را فراهم مینماید. با توجه به مدل پیاده سازی، از هوش تجاری می‌توان برای تصمیات عملیاتی، مدیریتی و استراتژیک استفاده نمود.
باید توجه داشت که هنوز عامل انسانی به عنوان بهره بردار نهایی از هوش تجاری و تبدیل اطلااعات ارائه شده به خرد، در تصمیم گیری‌ها نقش کلیدی دارد.

 • کمک به ارتقای سطح سلامتی شهروندان
 • کاهش و مدیریت بهتر هزینه های درمان از جمله هزینه های بیمه
 • کمک به تصمیم گیری بهتر کادر درمان برای مراقبت های بهداشتی – درمانی مناسب
 • شناسایی و کاهش عوارض درمان (از جمله دارویی) و کاهش بستری مجدد بیمار
 • کشف اشکالات در مسیر ارائه خدمات بهینه به بیماران و کمک به بهینه سازی فرایندهای موسسه
 • افزایش میزان ایمنی بیماران
 • مانیتور نمودن کیفیت خدمات در مراکز درمانی
 • افزایش سطح رضایت مندی مراجعین
 • کمک به تحقیق، توسعه و آموزش
 • افزایش پیشگیری از بیماریها
 • کمک به پیش‌بینی بهتر وضعیت بهداشتی – درمانی در آینده
 • افزایش توان رقابت مراکز درمانی به عنوان یک بنگاه اقتصادی
 • وجود منابع اطلاعاتی (حتی نا همگون)
 • استخراج، تغییر شکل و بار نمودن داده ها (ETL) و ایجاد انبار از داده های استخراج شده (Data Warehouse)
 • پردازش تحلیلی برخط (OLAP/Cubs)
 • گزارش و یا نمایش بصری داده ها به صورت داشبورد
 • تصمیمات مدیریتی
باید توجه داشت که در صورت حجم بسیار بالای داده‌ها (Big Data) ، نمیتوان از مدل ارتباطی Relational در ساخت و مدیریت انبار داده استفاده نمود.
هوش تجاری در حوزه سلامت
توانمندی تجزیه و تحلیل اطلاعات، از پالایش اطلاعات خام تا یافتن دیدگاه درست از اتفاقات آینده در حال رشد است. شرکت اطلاع رسانی پیوند داده ها در راستای ماموریت خود موفق به ارائه هوش تجاری تا سطح تجسم سریع شده است و امید دارد که در آینده بتواند توانایی محصول را به سطوح بالاتر ارتقاء دهد
هوش تجاری در حوزه سلامت
داشبوردهای مدیریتی و هوش تجاری تخصصی پیوند در حوزه سلامت
شرکت اطلاع رسانی پیوند داده در راستای تعهدات خود برای ارتقای سطح سلامت الکترونیک در کشور دو گروه داشبورد در سطوح عملیاتی، مدیریتی و استراتژیک را طراحی و تولید نموده است
این گروه از داشبوردها عمدتا در دو سطح (عملیاتی و مدیریتی) جهت استفاده مدیران و مسئولین مختلف بیمارستانهای تحت پوشش بر اساس اطلاعات واقعی و برخط مرکز طراحی و تولید شده است. این گروه از داشبوردها تمامی اطلاعات اصلی مرکز درمانی را به صورت لایه لایه تا آخرین سطح ممکن در اختیار مسئولین ذیربط قرار میدهد.
برخی ازموارد اطلاعاتی این گروه داشبورد:
 • وضعیت ارسال داده های سپاس
 • وضعیت درآمد (صندوق، بیمه، کادر درمان و ...) با امکان انواع مقایسه ها
 • وضعیت کلینیکهای فعال، پزشکان حاضر و مراجعین
 • وضعیت اشغال تخت
از دستاوردهای هوش تجاری متمرکز می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 • امکان مشاهده و مقایسه تحلیلی اطلاعات مختلف مراکز مختلف درمانی با همدیگر با انواع پایشهای تو در توی پیشرفته.
 • انجام گزارشات تحلیلی مختلف و تو در توی پیشرفته در حوزه های مالی، تشخیصی، دارویی، کادر درمان، بخشهای بیمارستانی، پارا کلینیک، خدمات ارائه شده و ... در ارتباط با سایر اطلاعات مکانی، زمانی، دموگرافیکی و ...
 • موجودی ریالی-تعدادی دارویی و تجهیزات مصرفی به تفکیک نوع، مرکز، واحد و ،...
 • گزارشات تحلیلی از انبار های اصلی و فرعی دارویی و مصرفی پزشکی