سامانه نوبت دهی پیوند

در طول بیست سال گذشته سامانه های متعدد نوبت دهی توسط شرکت اطلاع رسانی پیوند داده ها طراحی و در مجموعه ای از مراکز تحت پوشش عملیاتی شده اند. که سومین نگارش برنامه، قابلیت نوبت دهی از طریق وب (موبایل ، تبلت و رایانه) را داشت. با تغییرات تکنولوژیک و نیازهای جدید اعلامی وزارت بهداشت و همچنین برنامه توسعه ای پیوند داده‌ها، آخرین نگارش برنامه نوبت دهی پیوند به صورت SaaS بر بستر رایانش ابری طراحی و پیاده سازی شده است. سامانه نوبت دهی پیوند علاوه بر تمامی قابلیت های عمومی مورد انتظار از یک برنامه نوبت دهی، این نگارش برنامه دارای ارزش افزوده های زیر برای کاربران خود می باشد.
 • عدم نیاز به نصب برنامه در مراکز(SaaS)
 • مسئولیت امنیت، سخت افزار و پشتیبانی سیستم، تماما بر عهده شرکت می باشد و مراکز تنها نیازمند کلایت کاری (موبایل، تبلت و یا رایانه) و دسترسی به اینترنت/اینترانت و تعریف سطوح دسترسی و متغیرهای اختصاصی خود می باشند.
 • امنیت بسیار پیشرفته در حد OWASP 4
 • قابلیت ارتباط با هر نوع سامانه HIS و پلی‌کلینیکی به صورت دوطرفه.
 • رعایت دستورعملهای جدید وزارت بهداشت برای تبادل داده سامانه های نوبت دهی و نظام ارجاع
 • کاربری ساده برای بیمار و کارشناسان مرکز
 • امکان نصب و عملیاتی شدن بر روی هر نوع کیوسک
 • رابط کاربری زیبا
 • قابلیت تعریف مراکز درمانی گوناگون و مدیریت متمرکز آنها
 • امکان تعریف نوبت‏های اینترنتی ،سامانه ارجاع و مستقل مرکز برای هر پزشک در هر شیفت کاری به صورت مستقل
 • کنترل عدم تداخل وقت درمانگران و بیماران در کلینیکهای مختلف (حتی در مراکز درمانی متفاوت)
 • امکان ثبت زمان واقعی حضور کادر درمان در کلینیک و انحراف معیار آن با زمانهای نوبت داده شده.
 • استفاده از آخرین تکنولوژیهای روز جهانی برای طراحی و پیاده سازی برنامه.
 • ارائه برنامه به صورت فروش خدمت و نه نرم افزار.